ტუდენტებს, რომლებსაც აინტერესებთ სწავლა გააგრძელონ მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში, საშუალება ეძლევათ გამარტივებული გზით მოიპოვონ ინფორმაცია შემდეგ ინტერნეტ მისამართებზე:

ტემპუსის ეროვნული ოფისი საქართველოში
\"\"
http://tempus.ge/indexge.html

გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაცია (იუნესკო)
\"\"
http://www.unesco.org

საერთაშორისო კვლევისა და განათლების საბჭო - IREX
\"\"
http://www.irex.ge

ამერიკის წარმომადგენლობა
საერთაშორისო განათლებისათვის
\"\"
http://www.americancouncils.org
ბრიტანეთის საბჭო
\"\"
http://www.britishcouncil.org
საერთაშორისო განათლების ცენტრი
\"\"
http://cie.ge

ფრანკოფონიის საერთაშორისო ასოციაცია
\"\"
http://www.auf.org/l-auf/auf-bref/accueil.html

Ministère de l\'Enseignement supérieur et de la Recherche
\"\"
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr