სტუდენტებს, რომლებსაც აინტერესებთ სწავლა გააგრძელონ მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში, საშუალება ეძლევათ გამარტივებული გზით მოიპოვონ ინფორმაცია შემდეგ ინტერნეტ მისამართებზე:

ტემპუსის ეროვნული ოფისი საქართველოში

http://tempus.ge/indexge.html

გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაცია (იუნესკო)
http://www.unesco.org

საერთაშორისო კვლევისა და განათლების საბჭო - IREX
www.irex.org/region/europe-eurasia/georgia

ამერიკის წარმომადგენლობა
საერთაშორისო განათლებისათვის
http://www.americancouncils.org
ბრიტანეთის საბჭო
http://www.britishcouncil.org
საერთაშორისო განათლების ცენტრი
http://www.cie.ge/

ფრანკოფონიის საერთაშორისო ასოციაცია
http://www.auf.org/l-auf/auf-bref/accueil.html

Ministère de l\'Enseignement supérieur et de la Recherche

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr