ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

სოციალური შეღავათები

  • 100% დაფინანსება - სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე სამ სტუდენტს;
  • 30% ფასდაკლება - ქუთაისის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულს შემდგომი საფეხურის პროგრამაზე სწავლის გაგრძელებისას;
  • 20% ფასდაკლება - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტებს;
  • 20% ფასდაკლება - საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში ან საქართველოს საერთაშორისო მისიებში მონაწილე პირებს;
  • 10% ფასდაკლება - თითოეულს ერთი ოჯახის ორი ან მეტი წევრისთვის;
  • 0%-იანი სტუდენტური სესხი - სწავლის საფასურის 10-ნაწილად გადახდის შესაძლებლობა.


ფასდაკლებების და სტიპენდიის დებულება