ღონისძიების ავტორი

ARDUINO - რობოტიკის სკოლა

ქუთაისის უნივერსიტეტი • Kutaisi University და UNIK CreaLab გთავაზობთ მე-10 დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს ერთ თვიან საზაფხულო რობოტიკის სკოლას სრულიად უფასოდ.

⚙️ ჩვენთვის მთავარი კრიტერიუმია თქვენი მოტივაცია და ინტერესი, ჩაერთოთ ტექნოლოგიური მოდელების შექმნაში, პრაქტიკული ლაბორატორიული სამუშაოების საშუალებით ისწავლოთ არდუინო რობოტიკის ძირითადი პრინციპები და განივითაროთ ელექტრონიკისთვის საჭირო უნარ-ჩვევები.