გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია


 2017  წლის 5 ივნისს გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი მართავს მორიგ სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას. კონფერენციაში მონაწილეობის მიღებაშეუძლიათ როგორც საბაკალავრო, ასევე სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს. http://gruni.edu.ge/main/announce/1484283716

 

 

I სექცია – იურიდიული, სახელმწიფო მართვა

II სექცია – ეკონომიკა და ბიზნესი

III სექცია –მედიცინა    

IV სექცია – სოციალური მეცნიერებები

V სექცია – ჰუმანიტარული მეცნიერებები

 

საუკეთესო გამომსვლელები დაჯილდოვდებიან სერთიფიკატებით შემდეგ ნომინაციებში: საუკეთესო კვლევითი ნაშრომი, ორიგინალური კვლევა, საუკეთესოპრეზენტაცია.

 

თეზისები დაიბეჭდება გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობაში.

 

 

გთხოვთ გამოაგზავნოთ სააპლიკაციო ფორმა და თეზისები (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) შემდეგ მისამართზე:

n.kemertelidze@gruni.edu.ge

 

სააპლიკაციო ფორმისა და თეზისების მიღების ბოლო ვადაა 2017 წლის 15 მაისი.

 

 

კონფერენცია ჩატარდება გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში.

მისამართი: დიღომი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 კილომეტრი, თბილისი

 

გთხოვთ იხილოთ თანდართული ფაილები

 


არქივის ძებნა
კატეგორიები
facebook