საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“


ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი
ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ფინანსებისა და საბანკო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი
ელექტრონული ბიზნესისა და საჯარო მმართველობის დეპარტამენტი

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“


კონფერენციის ჩატარების ადგილი: საქართველო, თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. VI კორპუსი

კონფერენციის web-საიტი: https://gtunet.000webhostapp.com/gallery.html
კონფერენციის ე-ფოსტა: gtuconfernece@gmail.com


კონფერენციის ჩატარების თარიღი: 2017 წლის 19-20 მაისი
კონფერენციის სამუშაო ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული

დაწვრილებით კონფერენციის შესახებ ინფორმაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ აქ

 
არქივის ძებნა
კატეგორიები
facebook