სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა


2017 წლის 9 დეკემბერს 12 საათზე გაიმართება დოქტორანტ ლაშა ბერიძის სადისერტაციო ნაშრომის „საქართველოს ბანკთაშორისი კონკურენციის შეფასების სისტემისა და რეგულირების მექანიზმის ფორმირება“ (ხელ-ლი პროფ. ლ.ელიავა) საჯარო დაცვა. მისამართი: ქუთაისი, წერეთლის ქუჩა #13, ქუთაისის უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზი.
არქივის ძებნა
კატეგორიები
facebook