შეხვედრა თემაზე: \"ელექტრონული პეტიცია\"


ნებისმიერი სიახლის ინფორმირებულობა მნიშვნელოვანია ქუთაისის უნივერსიტეტის თანამშრომლებისა და სტუდენტებისათვის. ამის დასტურია შეხვედრა, რომელიც 22 მაისს მოეწყო უნივერსიტეტის სააქტო დარბაზში.

2017 წლის მაისში საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა დადგენილება, რომლითაც განისაზღვრა ელექტრონული პორტალის შექმნის და ამ პორტალით სარგებლობის წესები და პირობები.

აღნიშნული დადგენილება განსაზღვრავს საქართველოს მოქალაქეების მიერ საქართველოს მთავრობისათვის ელექტრონული პეტიციის წარდგენის, პეტიციების მიღებისა და განხილვის წესებსა და პროცედურებს.
არქივის ძებნა
კატეგორიები
facebook