CreaLab - შემოქმედებითი ლაბორატორია

CreaLab-ის მიზანია ინოვაციური ბიზნეს-იდეების მქონე სტუდენტებისათვის სპეციალური ტრენინგების, მასტერკლასებისა და ინდივიდუალური კონსულტაციების გაწევით წარმატებულ StartUP-ების ჩამოყალიბებაში ხელშეწყობა.