ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

#

მისაღები:100 სტუდენტი

სწავლის დრო:6 წელი

დიპლომირებული მედიკოსი

დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამა:

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი და კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი
პროგრამის მოცულობა: 360  კრედიტი (ECTS)
პროგრამის საფასური: 4500 ა.შ.შ დოლარი
პროგრამის სტატუსი: აკრედიტირებული
სწავლების ენა: ინგლისური