ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

სამეცნიერო - კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრი

ქუთაისის უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრი, რომელიც:

 

  • ხელს უწყობს უნივერსიტეტში დასაქმებული აკადემიური და მოწვეული პერსონალისა და სტუდენტების სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას; 

  • სისტემატიურად ახდენს კვლევითი საგრანტო კონკურსების, ინდივიდუალური კვლევითი სტიპენდიების, ადგილობრივი და საერთაშორისო კონფერენციების შესახებ პერსონალისა და სტუდენტების ინფორმირებას;  

  • ეხმარება უნივერსიტეტის პერსონალსა და სტუდენტებს სამეცნიერო-კვლევითი საგრანტო პროგრამების მოძიებაში და სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების მომზადებაში;

  • ახორციელებს უცხოეთიდან მეცნიერ-მკვლევართა და პროფესორ-მასწავლებლების მიერ სემინარებზე მოხსენებებისა და ლექციების წაკითხვას. 
                  
PDF ის ნახვა