ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრი

ქუთაისის უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრი, რომელიც:

  • ხელს უწყობს უნივერსიტეტში დასაქმებული აკადემიური და მოწვეული პერსონალისა და სტუდენტების სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას; 
  • სისტემატიურად ახდენს კვლევითი საგრანტო კონკურსების, ინდივიდუალური კვლევითი სტიპენდიების, ადგილობრივი და საერთაშორისო კონფერენციების შესახებ პერსონალისა და სტუდენტების ინფორმირებას;  
  • ეხმარება უნივერსიტეტის პერსონალსა და სტუდენტებს სამეცნიერო-კვლევითი საგრანტო პროგრამების მოძიებაში და სამეცნიერო-კვლევითი  პროექტების მომზადებაში;
  • ახორციელებს უცხოეთიდან მეცნიერ-მკვლევართა და პროფესორ-მასწავლებლების მიერ სემინარებზე მოხსენებებისა და ლექციების წაკითხვას.

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრის ხელმძღვანელი:

გვანცა ჯიჩოშვილი 

ელ. ფოსტა:  [email protected]
  [email protected]