ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

სწავლის საფასური

საბაკალავრო პროგრამები:

ეკონომიკა - სწავლის წლიური საფასური - 2250 ლარი.

ტურიზმი - სწავლის წლიური საფასური - 2250 ლარი.

ბიზნესის ადმინისტრირება - სწავლის წლიური საფასური - 2250 ლარი.

სამართალი -  სწავლის წლიური საფასური - 2250 ლარი.

სამაგისტრო პროგრამები:

ფინანსები  - სწავლის წლიური საფასური - 2250 ლარი

საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი - სწავლის  წლიური საფასური -2250 ლარი

სადოქტორო პროგრამა:

ეკონომიკა - სწავლის წლიური საფასური 2500 ლარი.

დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამა - სწავლის წლიური საფასური 4000 ამერიკული დოლარი.

 

გადახდისათვის გამოიყენეთ შემდეგი საბანკო რეკვიზიტები:

მიზნობრიობაში მიუთითეთ სტუდენტის სახელი, გვარი და პირადი ნომერი.
შ.პ.ს ,,ქუთაისის უნივერსიტეტი“

თიბისი ბანკი GE51TB7054336020100021 GEL

საქართველოს ბანკი GE12BG0000000346036551 GEL