ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

მართვა

ლაშა კანდელაკიშვილი

დამფუძნებელი/პრეზიდენტი

 

 

 

 

 

 

 

 

ლაშა კანდელაკიშვილმა 2007 წელს წარმატებით დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური   უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი,

2017 პოლონეთის ლეგნიცის უმაღლესი მენეჯმენტის სკოლაში მაგისტრის ხარისხი.

2007 წელი თბილისის საერო უნივერსიტეტის გენერალური დირექტორი.

2008 წელი თბილისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის დირექტორი.

2009 წელს ევრაზიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის რექტორი.

2012 წლის 31 დეკემბრიდან  2019 წლის 31 ოქტომბრამდე ევროპის უნივერსიტეტის რექტორი.

2020 წლის 2 ივლისიდან 29 დეკემბრამდე ქუთაისის უნივერსიტეტის რექტორი.

არის 5 სახელმძღვანელოსსამეცნიერო ნაშრომებისა და პუბლიკაციების ავტორი.

კონტაქტი: [email protected]


გოჩა თუთბერიძე

რექტორი

 

   

 

 

 

 

 

 

 

გოჩა თუთბერიძე არის ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი. მისი სამუშაო გამოცდილება მრავალფეროვანია, კერძოდ სხვადასხვა წლებში ის იყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი, უზენაეს საბჭოსთან არსებული ჟურნალეკონომისტისსაერთო განყოფილების რედაქტორი, საქართველოს ეროვნული ბანკის სავალუტო რეგულირების, საერთო ზედამხედველობის, დოკუმენტური ზედამხედველობის განყოფილებების უფროსი, სს /კავკასიონისგენერალური დირექტორი, სს /ქართული ბანკისფინანსური დირექტორი, კონსალტინგური და აუდიტორული კომპანიისბიზნესის მართვის ბიუროდამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი, შპს მისოქართული კრედიტისდამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი.

მას მიღებული აქვს გერმანიის აკადემიური გაცვლის  (DAAD) და კარლ დუისბერგის (CDG) სახელობის საზოგადოებების სტიპენდიები.

საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწეობდა შემდეგი მიმართულებებით:

· ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე. მენეჯმენტის კათედრის ხელმძღვანელი;

· ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ფინანსების კათედრის ასოცირებული პროფესორი;

· თბილისის დავით აღმაშენებლის უნივერსიტეტი, ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი;

· საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის სკოლის დეკანი, პროფესორი;

· ევროპის უნივერსიტეტი, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი, მენეჯემნტისა და ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამის ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი;

· ევროპის უნივერსიტეტი, ვიცე რექტორი სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულებით;

· ქუთაისის უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის და ფინანსების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის თანა-ხელმძღვანელი;

· ქუთაისის უნივერსიტეტი, ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი;

ის არის განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ავტორიზაციის და აკრედიტაციის ექსპერტი

მისი სამეცნიერო კვლევის ინტერესები მოიცავს ფინანსებს, ფინანსურ ბაზრებსეკონომიკურ ზრდასსაზოგადოების ეკონომიკურ სტრუქტურას, მიგრაციას, მიგრაციის ეკონოფიზიკურ მოდელებს

კონტაქტი: [email protected]  


თამარ ზარგინავა

ვიცე-რექტორი საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით        

        

 

 

 

 

 

 

 

თამარ ზარგინავამ 2013 წელს წარმატებით დაამთავრა ეკონომიკისა და მენეჯმენტის აღმოსავლეთ ევროპული უნივერსიტეტის 

სამართლის საბაკალავრო პროგრამა, 2015 წელს კი ამავე უნივერსიტეტში სამართლის მაგისტრის ხარისხი მიენიჭა.

2007-2011 წლებში საერო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობას იკავებდა,

2011-2012 წლებში თბილისის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი იყო,

2012-2014 წლებში კი - ამავე უნივერსიტეტის რექტორის აპარატის ხელმძღვანელი.

2015-2017 წლებში ევროპის უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის უფროსის პოზიციაზე მუშაობდა.

2017 წლიდან დღემდე არის ვიცე-რექტორი საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით.   

კონტაქტი: [email protected]


ნინო ტალიაშვილი

ვიცე-რექტორი სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების მიმართულებით   

 

 

 

 

 

 

 

 

ნინო ტალიაშვილმა 2009 წელს დაასრულა სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა და მიენიჭა სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. 2014 წლიდან ნინო ტალიაშვილი არის ამავე უნივერსიტეტის დოქტორანტი და ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას.

2010 წლიდან 2015 წლამდე ნინო ტალიაშვილი სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში ხელმძღვანელობდა იურიდიულ სამმართველოს,

2015-2019 წლებში იყო ()იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის იურიდიული სამსახურის უფროსი.

ნინო ტალიაშვილი არის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის ექსპერტი.

2019 წლის ოქტომბერში საქართველოს პრემიერ - მინისტრის ბრძანებით დაინიშნა პროფესიული მომზადების/გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს წევრად.

ნინო ტალიაშვილი სხვადასხვა დროს თანამშრომლობდა გაეროს განვითარების პროგრამასთან (UNDP), როგორც სამართლის ექსპერტი. ამჟამად თანამშრომლობს მსოფლიო ბანკთან და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებასთან (GIZ), როგორც განათლების სამართლის ექსპერტი.

კონტაქტი[email protected]


სოფიო ხუნდაძე

ვიცე-რექტორი ხარისხის განვითარების მიმართულებით

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 წელს დაამთავრა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამა და მიენიჭა ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის აკადემიური ხარისხი. ფლობს სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) დიპლომს ბუღალტრულ აღრიცხვასა და ბიზნესში. არის ასოცირებული პროფესორი ფინანსებშითოთხმეტი სამეცნიერო ნაშრომისმათ შორის ერთი მონოგრაფიის ავტორი (გამომცემლობა VDM Verlag Dr. Muller, გერმანია). რეფერირებული სამეცნიეროპროფესიული ჟურნალების (Pinnacle Business Management (ISSN: 2360-946X), Pinnacle Economics and Finance (ISSN: 2360-9486), Journal of Modern Accounting and Auditing (ISSN: 1548-6583) რეცენზენტი.

ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას. არის პროგრამის „Erasmus“ მონაწილეპროგრამის ფარგლებში იმყოფებოდა ინსუბრიას უნივერსიტეტში (იტალია) პედაგოგიური საქმიანობისთვის.სოფიო ხუნდაძე არის საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის და ასევე, ყაზახეთის აკრედიტაციისა და რეიტინგის დამოუკიდებელი სააგენტოს ავტორიზაციისა და საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის ექსპერტთა კორპუსის წევრი.ასევე, არის საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის განათლების კომიტეტის წევრი და განგრძობითი განათლების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი.მსოფლიო ბანკის ფინასნური ანგარიშგების რეფორმების ცენტრის (CFRR) პროექტის „აუდიტისა  და ფინანსური ანგარიშგების გაძლიერება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში (STAREP)“ მონაწილე.

2013-2018 წლებში მუშაობდა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელის და ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერის პოზიციებზე. 2019 წელს მუშაობდა კავკასიის უნივერსიტეტში, იკავებდა ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორის პოზიციას. ევროპის უნივერსიტეტში მუშაობდა საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის პოზიციაზე. 2020 წლიდან ევროპის უნიევრსიტეტში იკავებს ვიცე-რექტორის პოზიციას ხარისხის განვითარების მიმართულებით.

კონტაქტი[email protected]


 

ქუთაისის უნივერსიტეტის მმართველი საბჭო

ქუთაისის უნივერსიტეტის მმართველი საბჭო არის უნივერსიტეტის მართვის კოლეგიური ორგანორომლის მიზანია:

  • უნივერსიტეტის სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე სასწავლო, სამეცნიერო და ადმინისტრციულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე გადაწყვეტილებების  მიღება და რეკომენდაცი(ებ)ის შემუშავება;
  • უნივერსიტეტის ეფექტიანი საქმიანობის ხელშეწყობა, გადაწყვეტილებ(ებ)ის მიღების პროცესში საუნივერსიტეტო საზოგადოებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის უზრუნველყოფით.

მმართველის საბჭოს თავმჯდომარეა უნივერსიტეტის რექტორი.

ბრძანება