ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

სტრატეგია

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმას, რომელიც განსაზღვრავს უნივერსიტეტის, როგორც ერთიანი ინსტიტუციისა და მისი ცალკეული სტრუქტურული ერთეულების განვითარების ძირითადად მიმართულებებს, უნივერსიტეტის მისიის, ხედვისა და ღირებულებების შესაბამისად.

PDF ის ნახვა