ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

მისია

უნივერსიტეტის მისიაა:
უმაღლესი საგანმანათლებლო ცენტრის შექმნა, რომელიც ემსახურება
● საერთაშორისო და ეროვნული, უპირატესად რეგიონული შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი კომპეტენციისა და ცოდნის მქონე კადრების მომზადებას, რომლებიც შეძლებენ ეთიკური და სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე საზოგადოებისა და შესაბამისი სფეროს განვითარებაში, ასევე ეკონომიკურ აღმშენებლობაში საკუთარი წვლილის შეტანას;
● ადგილობრივ დონეზე აკადემიური საზოგადოების გაძლიერებას, ახალი ცოდნის გენერირების და გაზიარების ხელშეწყობას, როგორც ინსტიტუციის რესურსების, ასევე, რეგიონის თავისებურებების გათვალისწინებით. 

PDF ის ნახვა