ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

მედიცინის ფაკულტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის წლიური რეიტინგი 2022-2023

ქუთაისის უნივერსიტეტი ყოველწლიურად ატარებს აკადემიური პერსონალის აკადემიური და სამეცნიერო-კველვითი საქმიანობის შეფასებას (იხ.: აკადემიურ და მოწვეული პერსონალის შეფასების წესი ) 2022-2023 აკადემიური წლის შეფასების საფუძველზე, მედიცინის ფაკულტეტზე საუკეთესო შედეგების მქონე აკადემიური და მოწვეული პერსონალის სარეიტინგო სია შემდეგნაირად გამოიყურება:

 

   
            ეკატერინე ვაწაძე            სოფიო გამყრელიძე                 თამარ ნინიძე
             აფ. პროფესორი              აფ. პროფესორი             მოწვეული ლექტორი
               4.9880 ქულა                4.4690 ქულა                  4.8433 ქულა
         
 

   
         თამარ მეტრეველი               ეთერ ტოგონიძე                   
       მოწვეული ლექტორი            მოწვეული ლექტორი            
             4.8784 ქულა                  4.8779 ქულა