ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

იურიდიული და საქმისწარმოების სამსახური

იურიდიული და საქმისწარმოების სამსახური არის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ქუთაისის უნივერსიტეტის“ სტრუქტურული ქვედანაყოფი. სამსახური შედგება შემდეგი თანამდებობებისაგან:

ა) სამსახურის უფროსი

ბ) იურისტი

გ) საქმეთა მმართველი

დ) არქივარიუსი

PDF ის ნახვა