ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

#

„ეკონომიკური პროფილი“ #9

გამოვიდა სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალის „ეკონომიკური პროფილი“  მეცხრე ნომერი. ჟურნალში წარმოდგენილია ქართველი ავტორების 14 სამეცნიერო სტატია.

შ ი ნ ა ა რ ს ი

1. იაშა მესხია, კახაბერ გაბელაშვილი - „საქართველოს ადგილი მსოფლიო კონკურენტუნარიანობის რეიტინგში“
2. რევაზ კაკულია - „ ეკონომიკის გლობალიზაცია და საჯარო ფინანსების განვითარების პრობლემები საქართველიში“
3. აკაკი ბაკურაძე -  „ავადობის ეკონომიკური შედეგების შემცირებისათვის“
4. ლელა ბახტაძე - „ საბანკო სისტემის სტაბილურობის უზრუნველყოფის ზოგიერთი თეორიულ- მეთოდოლოგიური საკითხი“
5. იაგორ ბალანჩივაძე - ეთიკა ბიზნესში
6. თინათინ გუგეშაშვილი, ნანა ბენიძე - საბროკერო კომპანიების ფუნქციები და ეკონომიკური საქმიანობა
7. ვაჟა გურაბანიძე - „ადამიანური რესურსების დაგეგმვა და მისი რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდები“
8. ელისო გველესიანი - „თემატური ტურიზმის განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები საქართველოში“
9. ელგუჯა კონჯარია - „აუდიტორული საქმიანობა და მისი სრულყოფის საკითხები“
10. ნანა ლუხუტაშვილი - „რეკლამა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები“
11. დეზდემონა მაღლაკელიძე, მავლინა ყიფიანი, ნათელა ვაშაკიძე – „საწარმოს ფინანსური მდგრადობის შეფასების მაჩვენებლების ანალიზი“
12. ხათუნა შალამბერიძე - „ფინანსური ბაზრის ზოგიერთი ასპექტი მსოფლიო ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებში“
13. გოდერძი შანიძე - „საქონლის გაყიდვის სტრატეგია“
14. ნაირა ვირსალაძე - “საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების ზოგიერთი ასპექტები


ბოლო სიახლეები