ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

ქუთაისის უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელებს შორის შეხვედრა გაიმართა

ქუთაისის უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელებს შორის შეხვედრა გაიმართა

ქუთაისის უნივერსიტეტის საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელები, ფაკულტეტის დეკანთან ერთად, საგანმანათალბელო პროგრამებზე დარეგისტრირებულ სტუდენტებს შეხვდნენ და განახლებული პროგრამების მიზნები, შედეგები სასწავლო გეგმა და სასწავლო პროცესში უნივერსიტეტში დანერგილი ანტიპლაგიატის პროგრამის აქტიურად გამოყენების მნიშვნელობა განიხილეს.

 

შეხვედრები შემდეგი პროგრამების მიხედვით გაიმართა:

 

საბაკალავრო საგანამანათლებლო პროგრამები:

 

ბიზნესის ადმინისტრირება

ეკონომიკა

ტურიზმი

 

სამაგისტრო საგანამანათლებლო პროგრამები

 

ფინანსები

საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი

 

ეკონომიკის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა