ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

#

სადოქტორო პროგრამებზე დოქტორანტთა მიღების შედეგები

ქუთაისის უნივერსიტეტში 24 და 30 ნოემბერს ჩატარდა დოქტორანტურაში მისაღები გამოცდები უცხო (ინგლისური, გერმანული) ენასა (საკონკურსო კომისია: ასოც. პროფ. რ. გვილავა, მასწავლებლები: ქ. მემანიშვილი, მ. კირკიტაძე, ა.ტყეშელაშვილი) და სპეციალობის (ეკონომიკსი, ფინანსური მენეჯმენტი) საგნებში (საკონკურსო კომისია: სრული პროფ.: გ. თუთბერიძე, ნ. ჩიხლაძე, ასოც.პროფ.: კ.გაბელაშვილი, გ.შანიძე, გ.უფლისაშვილი, ხ.შალამბერიძე).

საკონკურსო კომისიამ შეაფასა დოქტორანტთა აკადემიური მოსწრება:

დოქტორანტის გვარი, სახელი

უცხო ენა

სპეციალობის საგანი

ლექვინაძე სერგო

59

71

ფხაკაძე ანა

ფლობს შესაბამის სერტიფიკატს

72

საპანაძე რუსუდან

აქვს ბაკალავრის დიპლომი გერმანულ ენაში

65

ბრეგვაძე როლანდ

83

65

{Gallery dir='news/05-12-2011'}


ბოლო სიახლეები