ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

ქუთაისის უნივერსიტეტის დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამამ საერთაშორისო აკრედიტაცია მიიღო

ქუთაისის უნივერსიტეტის დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამამ საერთაშორისო აკრედიტაცია მიიღო

ქუთაისის უნივერსიტეტის დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამამ საერთაშორისო აკრედიტაცია მიიღო.

პროგრამის მიზანია კომპეტენტური, პაციენტის მიმართ გულისხმიერი და ზრუნვაზე ორიენტირებული ექიმების მომზადება,  რომლებიც აღჭურვილნი იქნებიან თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების შესატყვისი ცოდნით  და კლინიკური/კვლევითი უნარებით; რომლებიც აქტიურად იქნებიან ჩართულნი სწავლაში, სიცოცხლის მანძლზე და ხელს წვლილს შეიტანენ საზოგადოების კეთილდღეობაში.

ბიოსამედიცინო, კლინიკურ და სოციალურ მეცნიერებებში თანამედროვე ცოდნით აღჭურვილი კურსდამთავრებულების მომზადება; ·

კურსდამთავრებულთა შორის შესაბამისი კვლევითი და კლინიკური უნარ-ჩვევების განვითარების უზრუნველყოფა; 

მაღალი ეთიკურ ღირებულებებისა და პროფესიული იერის ჩამოყალიბება;

კოლეგებთან და პაციენტებთან ეფექტური კომუნიკაციური უნარების გამომუშავება კურსდამთავრებულთა შორის ცოდნის უწყვეტი განვითარებისადმი ცნობიერების ამაღლება და შესაბამისი უნარების გამომუშავება;

საზოგადოების კეთილდღეობის გაუმჯობესება ჯანმრთელობის ხელშეწყობისა და ავადობის პრევენციის გზით.