ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

#

გამოცხადდა აკადემიური თანამდებობის კონკურსის შედეგები

ქუთაისის უნივერსიტეტის რექტორის 2011 წლის 23 თებერვლის ბრძანება N15   §1 გამოცხადებული კონკურსის შედეგად სრული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობებზე დანიშნულ იქნან  ეკონომიკის აკადემიური დოქტორები:

  1. იოსებ არჩვაძე –        ეკონომიკა – 1,0 საშტატო ერთეული
  2. გოჩა თუთბერიძე –  ფინანსები – 1,0 საშტატო ერთეული

დაევალოს უნივერსიტეტის კადრების განყოფილების უფროსს გააფორმოს აღნიშნულ პროფესორებთან შრომითი ხელშეკრულებები.

 

საფუძველი: საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის დასკვნა

რექტორი: პროფ.ლ.ქელბაქიანი


ბოლო სიახლეები