ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

პირველსემესტრელთა რეგისტრაციის ვადები და წარსადგენ დოკუმენტთა ნუსხა

პირველსემესტრელთა რეგისტრაციის ვადები და წარსადგენ დოკუმენტთა ნუსხა

2020-2021 სასწავლო წლის პირველსემესტრელთა რეგისტრაციისა და ხელშეკრულების გაფორმების ვადები განსაზღვრულია 1 სექტემბრიდან 11 სექტემბრის ჩათვლით.

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია მიმდინარეობს 15 სექტემბრიდან 18 სექტემბრის ჩათვლით. აკადემიური რეგისტრაცია კი  _  21 სექტემბრიდან 25 სექტემბრის ჩათვლით. 

პირველსემესტრელმა რეგისტრაციისას უნდა წარადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

ა) სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

გ) სამხედრო აღრიცხვის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ვაჟების შემთხვევაში;

დ) ფოტოსურათი 3X4 ერთი ცალი და ელექტრონული ვერსია CD-ზე.

თუ აბიტურიენტი არასრულწლოვანია, აუცილებელია მშბლის თანხლება, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტით.

გისურვებთ წარმატებებს!