ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

კურსდამთავრებულთა ასოციაცია

კურსდამთავრებულთა ასოციაცია

ქუთაისის უნივერსიტეტში კურსდამთავრებულთა ასოციაცია დაარსდა.


ასოციაციის მიზანია: 

  • კურსდამთავრებულთა ფორმალური და არაფორმალური განვითარების ხელშეწყობა;
  • მთელი სიცოცხლის განმავლობაში განათლების უზრუნველყოფისა და უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულების ასოციაციის წევრებთან ეფექტიანი კომუნიკაციისა და საგანმანათლებლო პროცესებში ჩართვის გზით ქუთაისის უნივერსიტეტის ძლიერი, წარმატებული და ცნობადი ინსტიტუციად ჩამოყალიბება;
  • სოციალური პასუხიმგებლობის ფარგლებში, საზოგადოების განვითარებაზე ზრუნვა;
  • ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით, კურსდამთავრებულთა კონკურენტუნარიანობის გაძლიერების მიზნით, მათი საჭიროებების შესწავლა და შესაბამისი საგანმანათლებლო კურსების შეთავაზება;
  • უნივერსიტეტის მიერ მოწვეული ადგილობრივი და უცხოელი პროფესორებისა და ტრენერების მიერ ჩატარებულ სასწავლო კურსებზე/ტრენინგებზე დასწრების მხარდაჭერა;
  • სხვადასხვა სახელმწიფო და ადგილობრივ დამსაქმებლებთან საორიენტაციო შეხვედრების საჭიროებების გამოვლენა და ორგანიზება.


კურსდამთავრებულების  წინსვლა ქუთაისის უნივერსიტეტის წარმატებაა.