ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

#

სტუდენტთა ცხოვრება

უნივერსიტეტის სტუდენტები აქტიური სტუდენტური ცხოვრებით ცხოვრობენ: ლიტერატურული საღამოები, სტუდენტური სპექტაკლები, ინტელექტუალური თამაშები, სპორტული შეჯიბრებები.

{Gallery dir='studacts/act1'}

უნივერსიტეტში ყოველწლიურად იმართება სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო მეთოდური კონფერენცია. საუკეთესო სტუდენტთა ნაშრომისათვის დაწესებულია სამი ხარისხის ფულადი პრემია. გარდა ამისა სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა რესპუბლიკურ თუ საერთაშორისო კონფერენციაში.

{Gallery dir='studacts/act2'}

უნივერსიტეტში შექმნილია კურსდამთავრებულთა ასოციაცია, რომელიც უზრუნველყოფს კურსდამთავრებულებთან შემდგომ კონტაქტსა და ურთიერთობებს. უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა უმრავლესობა დასაქმებულია და წარმატებით მოღვაწეობენ როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო სექტორში.

{Gallery dir='studacts/act3'}

უნივერსიტეტში არის უახლესი, თანამედროვე ლიტერატურით დაკომპლექტებული ბიბლიოთეკა და სამკითხველო დარბაზი, კომპიუტერული ლაბორატორიები, ენათა ცენტრი.

{Gallery dir='studacts/act4'}