ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

ქუთაისის უნივერსიტეტის ჟურნალი

ქუთაისის უნივერსიტეტის ჟურნალი "ეკონომიკური პროფილი"  ERICH PLUS ბაზაში შევიდა

ქუთაისის უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალს "ეკონომიკური პროფილი" (ISSN 1512-3901, eISSN 2587-5310, DOI:10.52244/ep, http://economicprofile.org/) ევროპის საცნობარო ინდექსი ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებებისთვის ERIH PLUS (European Reference Index) მიენიჭა. 

იხილეთ ჟურნალი აქ 

ERIH PLUS არის მთავარი ინდექსი HSS სფეროში, რომელიც ფართოდ გამოიყენება ევროპის აკადემიური საზოგადოების მიერ. იგი უზრუნველყოფს ჟურნალისა და გამოქვეყნებული სტატიების მაღალ ხილვადობას, ხელმისაწვდომობას და ორიგინალურობას.

ეს ფაქტი ადასტურებს, რომ ჟურნალი ყოველმხრივ ცდილობს საქმიანობა წარმართოს ევროპულ კვლევით სივრცეში აღიარებული ნორმებისა და პრინციპების დაცვით.


ბოლო სიახლეები