ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

#

გლობალიზაცია, მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია

2009 წლის 16-17 მაისს ქუთაისი უნივერსიტეტმა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ერთად, უმანსპინძლა საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციას. ამჟამად, კონფერენციის თემად შერჩეულ იქნა: „გლობალიზაცია, მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია“.

კონფერენცია მაღალ დონეზე იყო ორგანიზებული. სამეცნიერო ფორუმში მონაწილეობდა 4 ქვეყნის, წარმომადგენელი 55 მოხსენებით.

ნიშანდობლივია, რომ კონფერენციის ჩატარებამდე გამოიცა სამენოვანი, მაღალპოლიგრაფიულ დონეზე შესრულებული 324 გვერდიანი შრომების კრებული.


ბოლო სიახლეები