ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

#

დისერტაციის დაცვა

 

2015 წლის 21 ივლისს, 13 საათზე, ქუთაისის უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართება დოქტორანტ აზა იფშირაძის სადისერტაციო ნაშრომის „რეგიონის ინვესტიციურ პოტენციალზე მოქმედი

ფაქტორები და მისი ამაღლების გზები თანამედროვე ეტაპზე (იმერეთის მხარის მაგალითზე)“ საჯარო დაცვა.

დასწრება თავისუფალია.


ბოლო სიახლეები