ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

#

სადოქტორო დისერტაციის დაცვა ქუთაისის უნივერსიტეტში

 

21 ივლისს ქუთაისის უნივერსიტეტში სადოქტორო დისერტაციის დაცვა შედგა. დოქტორანტმა აზა იფშირაძემ წარმატებით დაიცვა სადისერტაციო ნაშრომი თემაზე „რეგიონის ინვესტიციურ პოტენციალზე მოქმედი ფაქტორები და მისი ამაღლების გზები თანამედროვე ეტაპზე (იმერეთის მხარის მაგალითზე)“ /ხელმძღვ. პროფ. ნ. ჩიხლაძე/ და ეკონომიკის დოქტორის აკადემიური ხარისხი მიენიჭა.

{Gallery dir='news/23-07-2015'}


ბოლო სიახლეები