ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

მიღება ეკონონომიკის სადოქტორო პროგრამაზე - 2021

მიღება ეკონონომიკის სადოქტორო პროგრამაზე - 2021

2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში შპს ქუთაისის უნივერსიტეტში სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტზე ეკონომიკის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველთათვის საბუთების მიღება იწარმოებს 18 აგვისტოდან 30 აგვისტომდე.

გამოცდა უცხო ენაში/შედეგების გამოცხადება- 1 სექტემბერი;

სააპელაციო განაცხადების  მიღება- 2-3 სექტემბერი;

აპელაციის შედეგების გამოცხადება - 4 სექტემბერი;

კვლევითი განაცხადის პრეზენტაცია/ შედეგების გამოცხადება - 6 სექტემბერი;

სააპელაციო განაცხადების მიღება -7 სექტემბერი;

აპელაციის/საბოლოო შედეგების გამოცხადება- 8 სექტემბერი.

მიღების წესის, წარმოსადგენი დოკუმენტაციის და შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების შეფასების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად გადადით ბმულზე:
დანართი #1
დანართი #2