ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

#

სტუდენტთა სოციალური პროგრამა

წარჩინებული სტუდენტებისათვის უნივერსიტეტში დაწესებულია უნივერსიტეტის დამფუძნებელთა სახელობის 2 სტიპენდია და თითოეული კურსის სტუდენტებისათვის სამი სხვადასხვა ხარისხის ჩვეულებრივი სტიპენდიები. მაგისტრატურაში ამჯერად მოქმედებს ერთი 100%-იანი და სამი 50%–იანი ადგილობრივი სტუდენტური გრანტი, ხოლო დოქტორანტურაში - ერთი 100%-იანი და ერთი 50%-იანი სასწავლო გრანტი.

გამორჩეული სტუდენტებისათვის უნივერსიტეტი გასცემს სტუდენტურ სესხს, რომლის დაფარვის საშუალება მათ ექნებათ სწავლის დასრულების შემდეგ. 2010 წლიდან უნივერსიტეტი აცხადებს ყოველწლიურ საგრანტო კონკურსს სტუდენტების მიერ შემუშავებული მცირე ბიზნეს-პროექტების დასაფინანსებლად.