ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის წლიური რეიტინგი

ქუთაისის უნივერსიტეტი ყოველწლიურად ატარებს აკადემიური პერსონალის აკადემიური და სამეცნიერო-კველვითი საქმიანობის შეფასებას (იხ. შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეფასების წესი).

2021-2022 აკადემიური წლის შეფასების საფუძველზე, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტზე საუკეთესო შედეგების მქონე აკადემიური და მოწვეული პერსონალის სარეიტინგო სია შემდეგნაირად გამოუიყურება:

 

   
         მარინა ყიფიანი            თეა ვალიშვილი            გურანდა გობიანი
         5 ქულა            4.997 ქულა            4.97 ქულა
         
 

 
         ია გოდერძიშვილი            ქუჯი ბიჭია            შორენა ხუხუა
         4.9475 ქულა            4.9254 ქულა            4.925 ქულა