ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

მედიცინის ფაკულეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის წლიური რეიტინგი 2020-2021

ქუთაისის უნივერსიტეტი ყოველწლიურად ატარებს აკადემიური პერსონალის აკადემიური და სამეცნიერო-კველვითი საქმიანობის შეფასებას (იხ.: აკადემიურ და მოწვეული პერსონალის შეფასების წესი ) 2020-2021 აკადემიური წლის შეფასების საფუძველზე, მედიცინის ფაკულტეტზე საუკეთესო შედეგების მქონე აკადემიური და მოწვეული პერსონალის სარეიტინგო სია შემდეგნაირად გამოიყურება:

 

         ეკატერინე ვაწაძე
         პროფესორი, აფილირებული
         4.886 ქულა