ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის წლიური რეიტინგი 2022-2023

ქუთაისის უნივერსიტეტი ყოველწლიურად ატარებს აკადემიური პერსონალის აკადემიური და სამეცნიერო-კველვითი საქმიანობის შეფასებას (იხ. შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეფასების წესი).

2022-2023 აკადემიური წლის შეფასების საფუძველზე, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტზე საუკეთესო შედეგების მქონე აკადემიური და მოწვეული პერსონალის სარეიტინგო სია შემდეგნაირად გამოიყურება:

 

   
           მალვინა ყიფიანი          ციცინო დავითულიანი            თეა ვალიშვილი
        აფ. ასოც. პროფესორი              ასოც. პროფესორი           ასოც. პროფესორი
                  5 ქულა                  4.9978 ქულა              4.9963 ქულა