ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის წლიური რეიტინგი 2020-2021

ქუთაისის უნივერსიტეტი ყოველწლიურად ატარებს აკადემიური პერსონალის აკადემიური და სამეცნიერო-კველვითი საქმიანობის შეფასებას (იხ. შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეფასების წესი).

2020-2021 აკადემიური წლის შეფასების საფუძველზე, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტზე საუკეთესო შედეგების მქონე აკადემიური და მოწვეული პერსონალის სარეიტინგო სია შემდეგნაირად გამოიყურება:

 

თეა ვალიშვილი   ხათუნა შალამბერიძე   გურანდა გობიანი
ასოცირებული პროფესორი,   ასოცირებული პროფესორი   ასოცირებული პროფესო
         4.976 ქულა          4.973 ქულა          4.973 ქულა
         
თინათინ მეფარიშვილი   სოფიო ყუბანეიშვილი   დიანა უგლავა
მოწვეული ლექტორი   მოწვეული ლექტორი   მოწვეული ლექტორი
       5 ქულა          4.93 ქულა          4.85 ქულა