ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის წლიური რეიტინგი 2020-2021

ქუთაისის უნივერსიტეტი ყოველწლიურად ატარებს აკადემიური პერსონალის აკადემიური და სამეცნიერო-კველვითი საქმიანობის შეფასებას (იხ. შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეფასების წესი).

2020-2021 აკადემიური წლის შეფასების საფუძველზე, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტზე საუკეთესო შედეგების მქონე აკადემიური და მოწვეული პერსონალის სარეიტინგო სია შემდეგნაირად გამოიყურება:

 

        თეა ვალიშვილი      ხათუნა შალამბერიძე        გურანდა გობიანი
ასოცირებული პროფესორი,   ასოცირებული პროფესორი   ასოცირებული პროფესორი
           4.976 ქულა              4.973 ქულა          4.973 ქულა
         
   თინათინ მეფარიშვილი       სოფიო ყუბანეიშვილი           დიანა უგლავა
    მოწვეული ლექტორი       მოწვეული ლექტორი       მოწვეული ლექტორი
              5 ქულა                 4.93 ქულა              4.85 ქულა