ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა მომსახურების ცენტრი

 

 

 

 

 

 

 


ქუთაისის უნივერსიტეტში  ფუნქციონირებს  სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა მომსახურების ცენტრი, რომლის მიზანია: სტუდენტებს შეუქმნას ხელსაყრელი გარემო, რათა ისინი გახდნენ თვითრეალიზებულები და წარმატებულები. ცენტრში დასაქმებულები მენეჯერები, თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში აწვდიან საჭირო ინფორმაციას ადგილობრივ და საერთაშორისო სტუდენტებს. ცენტრის მენეჯერები სტუდენტებს აცნობენ ზოგად საუნივერსიტეტო რეგულაციებს და ეხმარებიან მათ სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში, ასევე ქუთაისის უნივერსიტეტის  სტუდენტს ნებისმიერ დროს შეუძლია ისარგებლოს  პროფესიონალი ფსიქოლოგის კონსულტაციით.   

ასევე ქუთაისის უნივერსიტეტის სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა მომსახურების ცენტრი სტუდენტებს სთავაზობს სხვადასხვა სახის სერვისებს, როგორიცაა:

სტუდენტების ხელშეწყობა კარიერული კომპეტენციების განვითარებაში (CV-ის და სამოტივაციო წერილის შედგენა, გასაუბრების ტექნიკები და ა.შ)

სხვადასხვა შეხვედრებს, ვორქშოფებს, მასტერკლასებსა და საჯარო ლექციების ორგანიზებას.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქუთაისის უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა ასოციაცია.

• კურსდამთავრებულებთან ერთად ვაწყობთ სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს;

• ერთად  ვქმნით და ვახორციელებთ ინოვაციურ იდეებს;

• ვაცნობთ საზოგადოებას ჩვენი კურსდამთავრებულების მიღწევებს და ა.შ

მარიამ რობაქიძე

სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა მომსახურების ცენტრის ხელმძღვანელი 

[email protected] 

თეოდოტი ლეჟავა 

სპორტული და კულტურული ღონისძიებების დაგეგმვის მენეჯერი

[email protected]

593640903

ნინო ქარსელაძე 

ფსიქოლოგი

[email protected]

598858799