ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

იურიდიული კლინიკა

ჩვენს შესახებ:

 •  „ქუთაისის უნივერსიტეტის“ იურიდიული კლინიკა ფუნქციონირებს 2020 წლიდან

 • იურიდიული კლინიკა გთავაზობთ უფასო იურიდიულ მომსახურეობას;

 • იურიდიული კლინიკა გთავაზობთ სტაჟირებას ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულთათვის

იურიდიული კლინიკის მიზანია:

სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სფეროში უფასო იურიდიული მომსახურების მიწოდება ფიზიკური, ან იურიდიული პირებისათვის, წარმომადგენლობა იმერეთის მუნიციპალიტეტის მაშტაბით.

საქმეთა კატეგორია:

 • სამოქალაქო სამართალი

 • შრომითი სამართალი

 • ადმინისტრაციული სამართალი

 • საბანკო სამართალი

 • სამშენებლო სამართალი

 • სამედიცინო სამართალი;

იურიდიული მომსახურეობა მოიცავს:

 • უფასო იურიდიულ კონსულტაცია (ზეპირი, ან წერილობითი ფორმით)

 • განცხადების,საჩივრის, შუამდგომლობის სარჩელის/შესაგებლის,

ხელშეკრულების, ან სხვა სახის იურიდიული დოკუმენტაციის მომზადება;

 • უფასო წარმომადგენლობა ადმინისტრაციულ ორგანოებსა და სასამართლოში

 • წარმომადგენლობა საარბიტრაჟო განხილვასა და მედიაციაში.

  

ვის შეუძლია მიიღოს იურიდიული მომსახურეობა?

იურიდიული მომსახურეობა შეუძლია მიიღოს:

 • საქართველოში მცხოვრებ ნებისმიერ ფიზიკურ პირს;

 • საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედ ნებისმიერ იურიდიულ პირს;


კონტაქტი 

 • სამუშაო დღეები: ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 10:00 საათიდან 17:00საათამდე.

 • მისამართი: ქუთაისი, წერეთლის . #13, შპსქუთაისის უნივერსიტეტი.

 • ტელეფონი: (0431) 23-79-79

 • საკონტაქტო პირი: იურიდიული კლინიკის კოორდინატორი - თამარ ამაღლობელი.

 • Email: [email protected]

PDF ის ნახვა