ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

სამაგისტრო პროგრამები

საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმე

პროგრამა | პროგრამის სასწავლო გეგმა

საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი

პროგრამა | პროგრამის სასწავლო გეგმა